Tour du lịch Cuba

Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Cuba, Mexico, Panama
Thời gian 12 Ngày 11 Đêm
Ngày đi: Tháng 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10/2019
Giá 1 khách
138,000,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Cuba
Thời gian 12 Ngày 11 Đêm
Ngày đi: Tháng 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10/2019
Giá 1 khách
74,390,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Cuba, Mỹ
Thời gian 13 Ngày 12 Đêm
Ngày đi: Tháng 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10/2019
Giá 1 khách
92,900,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Canada, Cuba
Thời gian 12 Ngày 11 Đêm
Ngày đi: 26/4; 28/6
Giá 1 khách
86,900,000 đ