Tour Nhật Bản Tết 2024 5N4Đ, khám phá Asahikawa - Biei - Sapporo - Noboribetsu, Bay Japan Airlines + KS 4*, khởi hành từ HCM, giá ưu đãi
TOUR TẾT ÂM LỊCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 11/02/2024 (Mùng 2 Tết)
Giá 1 khách
45,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 07/04/2023
Giá 1 khách
37,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Ấn Độ
Địa danh:
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 04/11/2023
Giá 1 khách
37,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 24, 25, 28, 29, 30/03; 01, 02, 04, 05, 07/04/2024
Giá 1 khách
36,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 26, 28, 31/03; 01, 02/04/2024
Giá 1 khách
36,900,000 đ
Tour Nhật Bản 6N5Đ Tết ÂL 2024 Cung Đường Đặc Biệt Trượt Tuyết Nagoya - Takayama - Shirakawago - Fuji - Tokyo, khởi hành từ Hà Nội
TOUR TẾT ÂM LỊCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Fuji , Nagoya, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 11/02/2024 (Mùng 2 Tết Âm Lịch)
Giá 1 khách
35,900,000 đ
Tour Nhật Bản Tết Nguyên Đán 2024 6N5Đ Khám Phá Osaka - Kyoto - Nagoya - Phú Sỹ - Tokyo, Bay Vietnam Airlines + KS 4*, Khởi hành từ Hà Nội, giá ưu đãi
TOUR TẾT ÂM LỊCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Nagoya, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 12/02/2024 (Mùng 3 Tết Âm Lịch)
Giá 1 khách
35,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 28/10; 03, 10/11;15/12/2023
Giá 1 khách
35,880,000 đ
Tour Nhật Bản Cung Đường Vàng Khám Phá Kobe - Osaka - Kyoto - Nagoya - Yamanashi - Tokyo 6N5Đ, Bay Vietnam Airlines + KS 3,4*, khởi hành từ HCM
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Nagoya, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 02, 09, 16, 24, 29/11; 21, 29/12
Giá 1 khách
35,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Nagoya, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 18/03, 19/03/2024
Giá 1 khách
34,900,000 đ
Tour Nhật Bản Tết Nguyên Đán 2024 Chinh Phục Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka, Bay Vietnam Airlines + KS 4*, khởi hành từ Hà Nội, giá ưu đãi
TOUR TẾT ÂM LỊCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 11/02/2024 (Mùng 2 Tết Âm Lịch)
Giá 1 khách
34,900,000 đ
Tour Nhật Bản 6N5Đ Tết Âm Lịch 2024, khám phá Kobe - Osaka - Kyoto - Yamanashi - Tokyo, Bay Vietnam Airlines + KS 3,4*, khởi hành từ HCM
TOUR TẾT ÂM LỊCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 08, 09, 11, 12, 13/02/2024
Giá 1 khách
34,880,000 đ
HCM - Kobe - Osaka - Kyoto - Nagoya - Yamanashi - Tokyo 6N5Đ, Bay Vietnam Airlines + KS 3, 4*
TOUR TẾT
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 26/10; 02, 09, 16, 24/11; 07, 21, 29/12/2023
Giá 1 khách
34,880,000 đ
Tour Nhật Bản Tết Âm Lịch 2024 6N5Đ, Khám phá Osaka - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo, Bay Vietnam Airlines + KS 3-4*, khởi hành từ Đà Nẵng, giá ưu đã
TOUR TẾT ÂM LỊCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Đà Nẵng
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Nagoya, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 11/02/2024 (Mùng 2 Tết Âm Lịch)
Giá 1 khách
33,990,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 16, 19, 26/01; 02, 27/02/2024
Giá 1 khách
33,880,000 đ
Tour Nhật Bản Cung Đường Vàng Tết 5N4Đ AL 2024 khám phá Osaka - Kobe - Kyoto - Yamanashi - Tokyo, Bay Vietjet Air + KS 3,4*
TOUR TẾT ÂM LỊCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 11/02/2024 (Mùng 2 Tết Âm Lịch)
Giá 1 khách
31,990,000 đ
Hà Nội - Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka 6N Bay Vietnam Airlines
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Kyoto, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 27/10/2023; 01,08,17,25/11/2023; 27/12/2023; 20,29/01/2024; 01,07/03/2024
Giá 1 khách
31,900,000 đ
Hà Nội - Osaka - Kyoto - Núi Phú Sĩ - Tokyo 5N4Đ Bay Vietjet Air
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 11,12,13/02/2024 ( Mùng 2,3,4 Tết)
Giá 1 khách
29,900,000 đ
Tour Nhật Mùa Thu 6N5Đ Khám Phá Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka, Bay Vietjet Air, khởi hành từ HCM, giá ưu đãi
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 11, 18, 25/11; 02, 09, 16/12/2023
Giá 1 khách
28,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hàn Quốc
Địa danh: Jeju, Nami, Seoul
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 02/11/2023
Giá 1 khách
26,988,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Đà Nẵng
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 01/11/2023
Giá 1 khách
25,990,000 đ
Hà Nội - Nagoya - Nara - Kyoto - Núi Phú Sĩ - Tokyo 6N Bay VJ
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour bán chạy, HOT, Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Kyoto, Nagoya, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 02,09,16/11 ; 07,28/12/2023
Giá 1 khách
24,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Narita, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 01, 08/11/2023
Giá 1 khách
24,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Narita, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 01, 08/11/2023
Giá 1 khách
24,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Narita, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 30, 31/03; 01, 02/04/2024
Giá 1 khách
23,990,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Đà Nẵng
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 28/12/2023
Giá 1 khách
23,990,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Narita, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 09, 23, 30/01; 06, 20, 27/02/2024
Giá 1 khách
23,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 07, 14/11/2023
Giá 1 khách
22,990,000 đ
Hà Nội - Fukuoka - Beppu - Takachiho - Kurume 5N Bay VN
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Beppu, Fukuoka, Kurume, Takachiho
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 26-30/10; 2-6/11, 9-13/11, 16-20/11, 22-26/11, 30/11-4/12/2023
Giá 1 khách
22,990,000 đ
Tour Hàn Quốc 5N4Đ khám phá Seoul - Nami - Lotte World - Trượt Tuyết Elysian, Bay Asiana Airlines + KS 4*, khởi hành từ Hà Nội, giá ưu đãi
TOUR TẾT ÂM LỊCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Hàn Quốc
Địa danh: Seoul , Đảo Nami
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 10, 11, 12, 13, 14/02/2024
Giá 1 khách
22,900,000 đ
Xem thêm