HCM - Tây Ninh (Núi Bà Đen - Long Điền Sơn) 1 ngày
TOUR TIẾT KIỆM
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Đông Nam Bộ
Thời gian: 1 Ngày
Ngày đi: 4,11,18,25/4; 9,16,23,30/5; 6,13,20,27/6
Giá 1 khách
490,000 đ