Điểm khởi hành
imapsb Tất cả
Tour Liên Tuyến Đông Tây Hoa Kỳ 12 Ngày 11 Đêm, Khởi hành từ Hà Nội, Bay  Eva Airlines 5*+ KS 3-4*
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Du lịch Mỹ
Địa danh: Las Vegas, Los Angeles, New York, Philadelphia, Washington DC
Thời gian: 12 Ngày
Ghi chú: 26/9/2024
Giá 1 khách
113,900,000 đ
Tour Du Lịch Mỹ: Liên Tuyến Đông Tây Hoa Kỳ 12N11Đ, Khởi hành từ Hà Nội, Bay Eva Air Tiết kiệm ưu đãi
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Du lịch Mỹ
Địa danh: Las Vegas, Los Angeles, New York, Washington DC
Thời gian: 12 Ngày
Ghi chú: 19/10/2024
Giá 1 khách
104,900,000 đ
Tour Liên Tuyến Đông Tây Hoa Kỳ Mùa Thu 10N9Đ, Bay Eva Air 5* + KS 3,4*, khởi hành từ HCM, giá ưu đãi
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Du lịch Mỹ
Địa danh: Las Vegas, Los Angeles, New York, Philadelphia, Washington DC
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 12/09; 26/10/2024
Giá 1 khách
89,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Du lịch Mỹ
Địa danh: Las Vegas, Los Angeles
Thời gian: 7 Ngày
Ghi chú: 21/09; 19/10; 20/11/2024
Giá 1 khách
52,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Đà Nẵng
Điểm Đến: Du lịch Mỹ
Địa danh: Las Vegas, Los Angeles
Thời gian: 8 Ngày
Ghi chú: 14/07; 11/08; 22/09; 20/10/2024
Giá 1 khách
51,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Đà Nẵng
Điểm Đến: Du lịch Mỹ
Địa danh: Las Vegas, Los Angeles, New York, Philadelphia, Washington DC
Thời gian: 12 Ngày
Ghi chú: 26/09/2024
Giá 1 khách
113,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Đà Nẵng
Điểm Đến: Du lịch Mỹ
Địa danh: Las Vegas, Los Angeles, New York, Philadelphia, Washington DC
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 12/09; 12, 26/10/2024
Giá 1 khách
89,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Đà Nẵng
Điểm Đến: Du lịch Mỹ
Địa danh: Las Vegas, Los Angeles, New York, Núi Bà Đen, Philadelphia, Washington DC
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 07/07/2024
Giá 1 khách
95,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Đà Nẵng
Điểm Đến: Du lịch Mỹ
Địa danh: Las Vegas, Los Angeles
Thời gian: 7 Ngày
Ghi chú: 21/09/2024
Giá 1 khách
52,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Du lịch Mỹ
Địa danh: Las Vegas, Los Angeles
Thời gian: 8 Ngày
Ghi chú: 14/07; 11/08; 22/09; 20/10/2024
Giá 1 khách
51,900,000 đ
Tour liên tuyến Mỹ - Cuba - Mexico 16N15Đ, Bay Evar Air 5*, khởi hành từ Hà Nội, giá ưu đãi
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Du lịch Mỹ
Địa danh: Las Vegas, Los Angeles
Thời gian: Tour dài ngày
Ghi chú: 13/7, 10/9, 20/10/2024
Giá 1 khách
169,900,000 đ
Hà Nội - New York - Philadelphia - Delaware - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon (Đại Vực) - Los Angeles - Universal Studio - San Diego 10N9Đ
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Du lịch Mỹ
Địa danh: Las Vegas, Los Angeles, New York, Washington DC
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 7/7, 20/7, 12/9, 26/10 16/11/2024
Giá 1 khách
79,900,000 đ

BÀI VIẾT VỀ Du lịch Mỹ

iclose

Bạn khởi hành từ?

Khách hàng tại hơn 20 tỉnh, thành phố khác (Hải Phòng, Huế, Tây Nguyên, Miền Tây…) chọn tour khởi hành phù hợp, liên hệ VPDD của chúng tôi ở địa phương để ghép đoàn