Tour du lịch Singapore: HCM - Singapore - Malaysia 5N4Đ, VMB + KS 3*, 4*
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Danh mục: Tour bán chạy, HOT, Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Singapore, Malaysia
Địa danh: Gardens by the Bay, Malacca, Merlion Park, Sentosa
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 16,30/03; 06,20/04; 11/05; 01,08,15,22,29/06; 06,20,27/07; 03,10,17,31/08; 14,28/09
Giá 1 khách
9,790,000 đ
Tour du lịch Singapore - Indonesia - Malaysia 6N5Đ, Khởi hành từ HCM
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Indonesia, Singapore, Malaysia
Địa danh: Gardens by the Bay, Kuala Lumpur, Malacca, Sentosa
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 16, 25, 30/01; 10,14,15,27/02; 12, 19, 26/03; 02, 16, 26, 30/ 04; 14, 21/05; 04, 11, 25/06; 02, 09, 16, 23, 30/07; 06, 20, 27/08; 03,17/09; 01/10
Giá 1 khách
11,880,000 đ
Tour du lịch Singapore từ Hà Nội - Singapore - Sensota 4N3Đ - Vietjet
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour bán chạy, HOT, Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Singapore
Địa danh: Merlion Park, Sentosa
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 02, 16/11; 07, 28/12; 11,25/01/2024; 08, 15, 20, 22, 28/02/2024; 07,14,21/03/2024
Giá 1 khách
10,290,000 đ
Tour du lịch Singapore: Đà Nẵng - Singapore - Malaysia 5N4Đ, VMB + KS 3*
TOUR TẾT ÂM LỊCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Đà Nẵng
Điểm Đến: Singapore, Malaysia
Địa danh: Gardens by the Bay, Kuala Lumpur, Malacca, Sentosa
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 08, 29/11/2023; 13/02/2024 (Mùng 4 Tết AL); 27/03/2024
Giá 1 khách
10,990,000 đ
Tour du lịch Malaysia: Đà Nẵng - Singapore - Indonesia - Malaysia 6N5Đ, VMB + KS 3,4*
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Đà Nẵng
Điểm Đến: Indonesia, Singapore, Malaysia
Địa danh: Batam, Gardens by the Bay, Kuala Lumpur, Malacca, Sentosa
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 26/10; 24, 30/11/2023; 17/01; 21/03/2024
Giá 1 khách
12,590,000 đ
Tour Đi Singapore: Hà Nội - Singapore - Kuala Lumpur 5N4Đ, VMB + KS 3-4*, tiết kiệm, ưu đãi
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Danh mục: Tour bán chạy, HOT, Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Singapore, Malaysia
Địa danh: Gardens by the Bay, Kuala Lumpur, Sentosa
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Tháng 12/2023; Tháng 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/2024
Giá 1 khách
9,990,000 đ
Tour du lịch Singapore, HCM - Singapore - City Tour 3N2Đ + Bay Scoot Air
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Singapore
Địa danh: Gardens by the Bay, Sentosa
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: 7,14,21/06; 5,12,19/07: 02,16/08/2024
Giá 1 khách
9,880,000 đ
HN - Singapore - Kuala Lumpur 5N4Đ, Bay Singapore Airlines - Malaysia Airlines
TOUR CAO CẤP
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Singapore, Malaysia
Địa danh: Gardens by the Bay, Kuala Lumpur, Sentosa
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 12, 19/05; 2, 13, 16, 23, 27/06; 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 25/07; 01, 04, 08, 18, 22, 25, 29/08; 15, 29/09
Giá 1 khách
11,290,000 đ
Tour Hàn Quốc: Hà Nội - Seoul - Nami - Everland 5N4Đ, Bay Jeju Air ( 7C) + KS 3, 4* tiết kiệm, ưu đãi
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Hàn Quốc
Địa danh: Everland, Nami, Sentosa
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 17, 18, 22, 26, 28/4; 06, 09, 13, 16, 20, 23, 28/5; 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27/ 6/2024
Giá 1 khách
14,990,000 đ

BÀI VIẾT VỀ Singapore