Hà Nội - Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka 6N Bay Vietnam Airlines
TOUR 30/4 - 1/5
Danh mục: Tour đường bay, Tour lễ 30/4
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Kyoto, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 29/04/2024
Giá 1 khách
37,990,000 đ
Hà Nội - Tokyo - Phú Sĩ  - Kyoto - Osaka 6N Bay VJ
TOUR 30/4 - 1/5
Danh mục: Tour Lễ - Tết, Tour lễ 30/4, Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 26/04/2024
Giá 1 khách
30,900,000 đ
Hà Nội - Osaka - Kyoto - Phú Sĩ - Tokyo 6N5Đ Bay Vietnam Airlines, Shinkansen, ôtô
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 10/08 ; 20/08 ; 18/09; 28/08/2024
Giá 1 khách
31,990,000 đ
Tour Nhật Bản 6N5Đ Mùa Hè Khám Phá Osaka - Kyoto - Phú Sĩ - Tokyo, Bay Vietnam Airlines + KS 3*, khởi hành từ Hà Nội, giá ưu đãi
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 23.05 ; 11.06/2024
Giá 1 khách
31,990,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Kyoto, Nagoya, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 25/04/2024
Giá 1 khách
32,980,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Fuji , Nagoya, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 02, 04/04/2024
Giá 1 khách
38,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 24, 25, 28, 29, 30/03; 01, 02, 04, 05, 07/04/2024
Giá 1 khách
36,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 26, 28, 31/03; 01, 02/04/2024
Giá 1 khách
36,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Phú Sĩ, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 23, 30/01; 20, 27/02; 05, 12/03/2024
Giá 1 khách
20,980,000 đ

BÀI VIẾT VỀ Nhật Bản