Hà Nội - Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka 6N Bay Vietnam Airlines
TOUR 30/4 - 1/5
Danh mục: Tour đường bay, Tour lễ 30/4
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Kyoto, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 29/04/2024
Giá 1 khách
37,990,000 đ
Hà Nội - Tokyo - Phú Sĩ  - Kyoto - Osaka 6N Bay VJ
TOUR 30/4 - 1/5
Danh mục: Tour Lễ - Tết, Tour lễ 30/4, Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 26/04/2024
Giá 1 khách
30,900,000 đ
Hà Nội - Osaka - Kyoto - Phú Sĩ - Tokyo 6N5Đ Bay Vietnam Airlines, Shinkansen, ôtô
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 10/08 ; 20/08 ; 18/09; 28/08/2024
Giá 1 khách
31,990,000 đ
Tour Nhật Bản: Tokyo - Fuji.Mt - Nagoya - Kyoto - Osaka  6N5Đ Bay All Nippon Airlines 5* , Khởi hành từ Hà Nội, tiết kiệm, ưu đãi
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 20,23,24,25,26/03 ; 05,06/04/2024
Giá 1 khách
34,500,000 đ
Tour Nhật Bản: Osaka - Kyoto - Phú Sĩ - Tokyo (về chiều) 6N5Đ, Khởi hành từ Hà Nội, Bay Vietnam Airlines
TOUR CAO CẤP
Danh mục: Tour bán chạy, HOT
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 11,25/07/2024
Giá 1 khách
32,990,000 đ
Tour Nhật Bản 6N5Đ Mùa Hè Khám Phá Osaka - Kyoto - Phú Sĩ - Tokyo, Bay Vietnam Airlines + KS 3*, khởi hành từ Hà Nội, giá ưu đãi
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 23.05 ; 11.06/2024
Giá 1 khách
31,990,000 đ
Tour Nhật Bản 6N5Đ Khám Phá Osaka - Kobe - Kyoto - Núi Phú Sĩ - Tokyo, Bay VJ + KS 3, 4*, khởi hành từ Hà Nội
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: Hàng Tháng từ tháng 5 đến tháng 12/2024
Giá 1 khách
25,900,000 đ
Tour Nhật 5N4Đ Đi Tokyo - Núi Phú Sĩ - Yokohama - Odaiba, Bay All Nippon Airways 5* + KS 3-4*, khởi hành từ Hà Nội, giá ưu đãi
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 01/04 /2024
Giá 1 khách
31,900,000 đ
Hà Nội - Tokyo - Hakone - Phú Sĩ - Nabana No Sato (Lễ Hội Ánh Sáng) - Kyoto - Osaka 6N5Đ Bay VJ
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour bán chạy, HOT, Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 2,9/4/2024
Giá 1 khách
31,900,000 đ
Hà Nội - Osaka - Kyoto - Nagoya - Núi Phú Sĩ - Tokyo 6N Bay VJ
TOUR 30/4 - 1/5
Danh mục: Tour lễ 30/4, Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Nagoya, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 26.04.2023 ( LỄ 30/4)
Giá 1 khách
30,900,000 đ
Hà Nội - Osaka - Kyoto - Nagoya - Phú Sỹ - Tokyo 6N Bay VN, Shinkansen, ôtô
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Nagoya, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 16/03/2024
Giá 1 khách
32,900,000 đ
Hà Nội - Osaka - Kyoto - Nagoya - Núi Phú Sĩ - Tokyo 6N5Đ Bay VJ, ô tô
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Nagoya, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 21,28/3/2024
Giá 1 khách
30,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Đà Nẵng
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Fuji , Kyoto, Nagoya, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 09/04/2024
Giá 1 khách
35,990,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Fuji , Kyoto, Nagoya, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 25/04/2024
Giá 1 khách
33,980,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Fuji , Kyoto, Nagoya, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 11, 18/07/2024
Giá 1 khách
29,980,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Nagoya, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 09, 17, 19/04/2024
Giá 1 khách
34,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 16, 25/04; 21/05; 11/06/2024
Giá 1 khách
48,980,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Fuji , Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 02, 06/04/2024
Giá 1 khách
34,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Fuji , Kyoto, Nagoya, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 04, 11/04/2024
Giá 1 khách
32,980,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Kyoto, Nagoya, Phú Sĩ, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 25/04/2024
Giá 1 khách
32,980,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Fuji , Kyoto, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 04, 07/04/2024
Giá 1 khách
41,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 7 Ngày
Ghi chú: 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31/03; 01, 02, 03, 04/04/2024
Giá 1 khách
39,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 15, 17, 21, 22, 24/03/2024
Giá 1 khách
36,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Fuji , Kyoto, Nagoya, Tokyo
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 26/03; 01, 04/04/2024
Giá 1 khách
39,890,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Narita, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 31/03; 03, 10, 27/04/2024
Giá 1 khách
30,880,000 đ
Tour Nhật Bản 6N5Đ Tết Âm Lịch 2024 Khám Phá Osaka - Kyoto - Toyohashi - Yamanashi - Tokyo, Bay Vietnam Airlines + KS 3*, khởi hành từ HCM, giá ưu đãi
TOUR TẾT ÂM LỊCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 12/02/2024 (Mùng 3 Tết Âm Lịch)
Giá 1 khách
42,888,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Nagoya, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 24/02; 02/03/2024
Giá 1 khách
30,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 23, 27, 29, 31/03/2024
Giá 1 khách
32,980,000 đ
Tour Nhật Bản Tết Âm Lịch 2024 6N5Đ Khám Phá Osaka - Kyoto - Toyohashi - Yamanashi - Tokyo, Bay Vietnam Airlines + KS 3*, khởi hành từ HCM
TOUR TẾT ÂM LỊCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 10/02/2024 (Mùng 1 Tết ÂL)
Giá 1 khách
42,888,000 đ
Tour Nhật Bản 6N5Đ Tết Âm Lịch 2024 Khám Phá Narita - Tokyo - Yamanashi - Toyohashi - Kyoto - Osaka, Bay Vietnam Airlines + KS 3*, khởi hành từ HCM
TOUR TẾT ÂM LỊCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Narita, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 06/02/2024 (27 Tết Âm Lịch)
Giá 1 khách
37,880,000 đ
Xem thêm

BÀI VIẾT VỀ Nhật Bản