Tour Nhật 5N4Đ Đi Tokyo - Núi Phú Sĩ - Yokohama - Odaiba, Bay All Nippon Airways 5* + KS 3-4*, khởi hành từ Hà Nội, giá ưu đãi
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 01/04 /2024
Giá 1 khách
31,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Nagoya, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 09, 17, 19/04/2024
Giá 1 khách
34,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Fuji , Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 02, 06/04/2024
Giá 1 khách
34,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Fuji , Kyoto, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 04, 07/04/2024
Giá 1 khách
41,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 7 Ngày
Ghi chú: 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31/03; 01, 02, 03, 04/04/2024
Giá 1 khách
39,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 15, 17, 21, 22, 24/03/2024
Giá 1 khách
36,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Narita, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 31/03; 03, 10, 27/04/2024
Giá 1 khách
30,880,000 đ
Tour Nhật Bản 6N5Đ Tết Âm Lịch 2024 Khám Phá Osaka - Kyoto - Toyohashi - Yamanashi - Tokyo, Bay Vietnam Airlines + KS 3*, khởi hành từ HCM, giá ưu đãi
TOUR TẾT ÂM LỊCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 12/02/2024 (Mùng 3 Tết Âm Lịch)
Giá 1 khách
42,888,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Nagoya, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 24/02; 02/03/2024
Giá 1 khách
30,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 23, 27, 29, 31/03/2024
Giá 1 khách
32,980,000 đ
Tour Nhật Bản Tết Âm Lịch 2024 6N5Đ Khám Phá Osaka - Kyoto - Toyohashi - Yamanashi - Tokyo, Bay Vietnam Airlines + KS 3*, khởi hành từ HCM
TOUR TẾT ÂM LỊCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 10/02/2024 (Mùng 1 Tết ÂL)
Giá 1 khách
42,888,000 đ
Tour Nhật Bản 6N5Đ Tết Âm Lịch 2024 Khám Phá Narita - Tokyo - Yamanashi - Toyohashi - Kyoto - Osaka, Bay Vietnam Airlines + KS 3*, khởi hành từ HCM
TOUR TẾT ÂM LỊCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Narita, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 06/02/2024 (27 Tết Âm Lịch)
Giá 1 khách
37,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 16, 19, 26/01; 02, 27/02/2024
Giá 1 khách
33,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Narita, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 09, 23, 30/01; 06, 20, 27/02/2024
Giá 1 khách
23,880,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Phú Sĩ, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 23, 30/01; 20, 27/02; 05, 12/03/2024
Giá 1 khách
20,980,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Narita, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 30, 31/03; 01, 02/04/2024
Giá 1 khách
23,990,000 đ
Tour Nhật Bản Cung Đường Vàng Tết 5N4Đ AL 2024 khám phá Osaka - Kobe - Kyoto - Yamanashi - Tokyo, Bay Vietjet Air + KS 3,4*
TOUR TẾT ÂM LỊCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh: Cung Đường Vàng Osaka, Kyoto, Tokyo, Yamanashi
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 11/02/2024 (Mùng 2 Tết Âm Lịch)
Giá 1 khách
31,990,000 đ

BÀI VIẾT VỀ Nhật Bản