Điểm khởi hành
imapsb Tất cả
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Đà Nẵng
Điểm Đến: Du lịch Trung Quốc
Địa danh: Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 17, 24, 26/07; 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30/08; 04, 06, 13, 18, 20, 25, 27/09; 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25/10/2024
Giá 1 khách
10,690,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Đà Nẵng
Điểm Đến: Du lịch Trung Quốc
Địa danh: Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 29/07; 12, 19, 26/08; 02, 16, 23, 30/09; 07, 14, 21/10/2024
Giá 1 khách
10,190,000 đ
Tour Trung Quốc: Hà Nội - Trường Sa - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Thiên Môn Sơn - Hồ Bảo Phong 5N5Đ Bay QW
TOUR MỚI
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Du lịch Trung Quốc
Địa danh: Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 07, 12, 21, 26/7; 04, 09, 18, 23/8/2024
Giá 1 khách
10,990,000 đ
Tour Trung Quốc: Hà Nội - Trường Sa - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Thiên Môn Sơn - 4N4Đ Bay Qingdao Airlines
TOUR MỚI
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Du lịch Trung Quốc
Địa danh: Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 17, 31/7; 14,28/8/2024
Giá 1 khách
10,590,000 đ
Tour Trung Quốc: HCM - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ Bay Vietjet & KS 4*
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour bán chạy, HOT, Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Du lịch Trung Quốc
Địa danh: Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Chủ Nhật
Giá 1 khách
14,490,000 đ
HCM - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5Đ Bay Vietjet
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Du lịch Trung Quốc
Địa danh: Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
Giá 1 khách
15,490,000 đ
Hà Nội - Trương Gia Giới - Miêu Trại - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Viên Gia Giới - Hồ Bảo Phong 5N4Đ Bay VJ
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Du lịch Trung Quốc
Địa danh: Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Thứ 2, thứ 3 hàng tuần: ️10, 17, 24/06; 01, 08, 15, 22, 29/07; 05, 12, 19, 26/08; 02, 09, 16, 23, 30/09; 07, 14, 21/10
Giá 1 khách
10,190,000 đ
Hà Nội - Trương Gia Giới - Phù Dung Trấn - Phượng hoàng cổ trấn - Hồ bảo Phong bay Vietjet 4N3Đ
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Du lịch Trung Quốc
Địa danh: Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Thứ 6 hàng tuần: 14, 21, 28/06
Giá 1 khách
9,490,000 đ
Hà Nội - Nam Ninh -  Liễu Châu - Trương Gia Giới  - Thiên Môn Sơn - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5Đ Ô tô
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour bán chạy, HOT, Tour đường bộ
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Du lịch Trung Quốc
Địa danh: Nam Ninh, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: Thứ Ba hàng tuần: 2, 9, 16, 23, 30/7
Giá 1 khách
7,490,000 đ

BÀI VIẾT VỀ Du lịch Trung Quốc

iclose

Bạn khởi hành từ?

Khách hàng tại hơn 20 tỉnh, thành phố khác (Hải Phòng, Huế, Tây Nguyên, Miền Tây…) chọn tour khởi hành phù hợp, liên hệ VPDD của chúng tôi ở địa phương để ghép đoàn