Tour du lịch Miền Trung

Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Miền Trung, Lý Sơn
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 Hàng tuần
Giá 1 khách
3,390,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Lý Sơn, Miền Trung
Thời gian 3 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: Thứ 3,5,7 hàng tuần
Giá 1 khách
2,450,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Huế, Đà Nẵng, Miền Trung, Quảng Bình, Hội An
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: Thứ 4 và thứ 7 hàng tuần
Giá 1 khách
5,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Miền Trung
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 20/4, 11/5, 18/5; 1/6,15/6,13/7,27/7; 10/8, 24/8, 14/9, 21/9
Giá 1 khách
5,390,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Miền Trung
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 5/4, 18/4, 3/5, 17/5; 7/6, 21/6, 28/6; 5/7, 18/7, 26/7; 2/8, 16/8, 23/8; 6/9, 13/9, 26/9
Giá 1 khách
4,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Ninh Thuận, Miền Trung
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 23,30/5; 06,13,20,27/06; 04,11,18,25/07; 01,08,15,22/08
Giá 1 khách
5,850,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Miền Trung
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: Theo yêu cầu
Giá 1 khách
3,850,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Miền Trung
Thời gian 2 Ngày 2 Đêm
Ngày đi: Tối 26, 27, 28, 29/4
Giá 1 khách
1,690,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Miền Trung
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 27/4/2019
Giá 1 khách
7,900,000 đ
Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Miền Trung
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: Thứ 4, thứ 7 hàng tuần
Giá 1 khách
3,980,000 đ