Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Ấn Độ
Địa danh:
Thời gian: 7 Ngày
Ghi chú: 31/05; 14, 28/06; 12, 26/07; 16, 30/08; 13, 27/09/2023
Giá 1 khách
29,980,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Brunei
Địa danh:
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Thứ 5 Hàng Tuần
Giá 1 khách
10,490,000 đ
Tour du lịch Dubai: HCM - Dubai - Abu Dhabi 5N Bay Emirates Airlines
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Dubai
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 17,31/05; 07,21/06/2023
Giá 1 khách
31,990,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Maldives
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
51,990,000 đ