Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Châu Âu
Thời gian: 11 Ngày
Ngày đi: 20/09/2022
Giá 1 khách
79,990,000 đ
HCM - Đan Mạch - Nauy - Thụy Điển - Phần Lan 11N10Đ, Bay Hàng Không 5* Turkish Airlines
TOUR KÍCH CẦU
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Châu Âu
Thời gian: 11 Ngày
Ngày đi: 12/07/2022
Giá 1 khách
69,900,000 đ
Hà Nội - Đan Mạch - Nauy - Thụy Điển - Phần Lan 11N10Đ Bay Turkish Airlines
TOUR KÍCH CẦU
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Châu Âu
Thời gian: 11 Ngày
Ngày đi: 10/07/2022; 24/07/2022
Giá 1 khách
69,900,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Châu Âu, Anh
Thời gian: 10 Ngày
Ngày đi: 04, 25/06; 16, 30/07; 13, 27/08; 10, 24/09; 15/10/2022
Giá 1 khách
68,900,000 đ
Hải Phòng - Hà Nội - Anh Quốc - Scotland 10N9Đ - Bay HK Bamboo Air
TOUR KÍCH CẦU
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Châu Âu, Anh
Thời gian: 10 Ngày
Ngày đi: 04/06; 25/06; 16/07; 30/07; 13/08; 27/08; 10/09; 24/09; 15/10/2022
Giá 1 khách
68,900,000 đ
Đà Nẵng - Hà Nội - Anh - Scotland 10N9Đ Transit Hà Nội, Bay HK Bamboo Airways
TOUR KÍCH CẦU
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Châu Âu, Anh
Thời gian: 10 Ngày
Ngày đi: 26/06; 24/07; 28/08; 25/09; 23/10; 27/11; 25/12/2022
Giá 1 khách
68,900,000 đ
Hà Nội - Anh Quốc - Scotland 10N9Đ - Bay Bamboo Air
TOUR KÍCH CẦU
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Châu Âu, Anh
Thời gian: 10 Ngày
Ngày đi: 04/06; 25/06; 16/07; 30/07; 13/08; 27/08; 10/09; 24/09; 15/10/2022
Giá 1 khách
68,900,000 đ
Hà Nội - Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican 12N Bay Turkish Airlines
TOUR KÍCH CẦU
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Châu Âu, Pháp, Thụy Sĩ, Vatican, Ý
Thời gian: 12 Ngày
Ngày đi: 25/05,8/6,22/6,6/7,22/7 10/8,24/8/2022
Giá 1 khách
63,900,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Châu Âu, Pháp, Thụy Sĩ, Ý
Thời gian: 12 Ngày
Ngày đi: 25/05; 08, 22, 29/06; 20; 27/07; 03, 31/08 &21/09/2022
Giá 1 khách
62,900,000 đ
Hà Nội - Pháp - Thụy Sỹ - Ý - Vatican - Monaco 12 Ngày - Bay Turkish Airlines
TOUR KÍCH CẦU
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Châu Âu
Thời gian: 12 Ngày
Ngày đi: 25/05; 08, 22, 29/06; 20; 27/07; 03, 31/08 &21/09/2022
Giá 1 khách
62,900,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Châu Âu, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Đức
Thời gian: 10 Ngày
Ngày đi: 23/05; 22/06; 25/07; 24/08; 21/09; 21/10/2022
Giá 1 khách
61,900,000 đ
Đà Nẵng - Hà Nội - Pháp - Thụy Sỹ - Ý 10N9Đ, Bay Hàng Không 5* Qatar Airways
TOUR KÍCH CẦU
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Châu Âu, Pháp, Thụy Sĩ, Ý
Thời gian: 10 Ngày
Ngày đi: 23/05; 22/06; 25/07; 24/08; 21/09; 21/10; 22/11; 20/12/2022
Giá 1 khách
61,900,000 đ
Đà Nẵng - HCM - Pháp - Ý - Thụy Sỹ 11N10Đ, Bay Hàng Không 5* Turkish Airlines
TOUR KÍCH CẦU
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Châu Âu
Thời gian: 11 Ngày
Ngày đi: 24/05/2022
Giá 1 khách
59,990,000 đ
HCM - Pháp - Ý - Thụy Sỹ 11N10Đ, Bay Hàng Không 5* Turkish Airlines
TOUR KÍCH CẦU
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Châu Âu, Pháp, Thụy Sĩ, Ý
Thời gian: 11 Ngày
Ngày đi: 24/05; 14/06; 12/07/2022
Giá 1 khách
59,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Châu Âu, Pháp, Tây Ban Nha, Ý
Thời gian: 10 Ngày
Ngày đi: 24/07/2022
Giá 1 khách
59,900,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Châu Âu, Pháp, Thụy Sĩ, Ý
Thời gian: 10 Ngày
Ngày đi: 07, 23/05; 22/06; 25/07; 24/08; 21/09; 21/10; 22/11; 20/12/2022
Giá 1 khách
59,900,000 đ
Hà Nội - Pháp - Thụy Sỹ - Ý 10N9Đ Bay Qatar Airways
TOUR KÍCH CẦU
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Châu Âu
Thời gian: 10 Ngày
Ngày đi: 07/05; 23/05; 22/06; 25/07; 24/08; 21/09; 21/10; 22/11; 20/12/2022
Giá 1 khách
59,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Châu Âu, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Đức
Thời gian: 8 Ngày
Ngày đi: 17/06; 22/07/2022
Giá 1 khách
58,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Châu Âu, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Đức
Thời gian: 9 Ngày
Ngày đi: 21/06/2022
Giá 1 khách
52,900,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Châu Âu, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Đức
Thời gian: 9 Ngày
Ngày đi: 27/5; 10, 24/6; 8, 22/07/2022
Giá 1 khách
52,900,000 đ
Xem thêm