Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Nga
Thời gian: 10 Ngày
Ngày đi: Hàng tháng năm 2020
Giá 1 khách
47,900,000 đ
Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Châu Âu, Nga
Thời gian: 8 Ngày
Ngày đi: Hàng tháng năm 2020
Giá 1 khách
49,900,000 đ
Khởi hành: Thanh Hóa
Điểm Đến: Đà Nẵng, Hội An
Thời gian: 3 Ngày
Ngày đi: Thứ 5 & thứ 7 hàng tuần
Giá 1 khách
2,650,000 đ
Quy Nhơn - HCM - Singapore - Malaysia 6N5Đ
TOUR YÊU THÍCH
Khởi hành: Quy Nhơn
Điểm Đến: Singapore, Malaysia
Thời gian: 6 Ngày
Ngày đi: 25/2; 10 24/3; 7/4; Lễ 30/4; 28/4, 19/5; 2/6
Giá 1 khách
8,990,000 đ
Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Châu Âu, Nga
Thời gian: 8 Ngày
Ngày đi: 30/04; 23, 30/7; 06/08; 15, 22/10; 12/11/2020
Giá 1 khách
42,900,000 đ
Khởi hành: Thanh Hóa
Điểm Đến: Đà Nẵng, Hội An
Thời gian: 3 Ngày
Ngày đi: Hàng ngày
Giá 1 khách
2,900,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Châu Âu
Thời gian: 11 Ngày
Ngày đi: Tháng 5,6,7,8/2020
Giá 1 khách
57,900,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Châu Âu
Thời gian: 11 Ngày
Ngày đi: Tháng 5,6,7,8/2020
Giá 1 khách
57,900,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Châu Âu
Thời gian: 7 Ngày
Ngày đi: 08,14,28/05; 02,22/10/2020
Giá 1 khách
39,900,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Châu Âu
Thời gian: 7 Ngày
Ngày đi: 08,14,28/05; 02,22/10/2020
Giá 1 khách
39,900,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Châu Âu
Thời gian: 9 Ngày
Ngày đi: 24/04; 22/05; 06, 20/06; 01, 18/07; 08, 29/08; 18/09/2020
Giá 1 khách
51,900,000 đ
Cần Thơ - HCM - Singapore - Malaysia 5N4Đ Bay Scoot Air, KS4*
TOUR YÊU THÍCH
Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Singapore, Malaysia
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: Hàng tuần
Giá 1 khách
7,990,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Châu Âu
Thời gian: 9 Ngày
Ngày đi: 24/04; 22/05; 06, 20/06; 01, 18/07; 08, 29/08; 18/09/2020
Giá 1 khách
51,900,000 đ
Khởi hành: Nha Trang
Điểm Đến: Nhật Bản
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: 5,12,19/3; 17,24//4/2020
Giá 1 khách
18,880,000 đ
Khởi hành: Nha Trang
Điểm Đến: Maldives
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 29/04; 27/05; 18/06; 02, 16/07; 13/08/2020
Giá 1 khách
28,900,000 đ
Khởi hành: Đà Lạt
Điểm Đến: Maldives
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 29/04; 27/05; 18/06; 02, 16/07; 13/08/2020
Giá 1 khách
28,900,000 đ
Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Maldives
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 29/04; 27/05; 18/06; 02, 16/07; 13/08/2020
Giá 1 khách
28,900,000 đ
Khởi hành: Thanh Hóa
Điểm Đến: Thái Lan
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: 28/2; 6/3; 20/3; 27/3; 3/4; 8/4; 29/5; 12/6; 26/6; 3/7; 24/7/2020
Giá 1 khách
8,990,000 đ
Khởi hành: Quy Nhơn
Điểm Đến: Đài Loan
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 21/02; 06, 13, 20, 27/03; 10, 24/04; 08, 22, 29/05; 05, 12, 19, 26/06/2020
Giá 1 khách
9,990,000 đ
Cần Thơ - HCM - Phuket - Đảo Phi Phi - Vịnh Phang Nga/City Tour 4N3Đ Bay Vietnam Airline
TOUR YÊU THÍCH
Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Thái Lan
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: 23/4; 14, 28/5; 11, 25/6; 9, 23/7; 6/8; 10, 24/9
Giá 1 khách
6,990,000 đ
Xem thêm