chùa Việt Nam Quốc Tự

Việt Nam Quốc Tự Sài Gòn - ngôi chùa sở hữu nhiều 'cái nhất'
Nếu là Phật tử đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh hẳn đã quá quen thuộc với chùa Việt Nam Quốc Tự Sài Gòn. Ngôi chùa này không chỉ mang nét kiến trúc độc đáo mà còn thể hiện rõ vẻ đẹp của kiến trúc tôn giáo, thu...
02/04/2021