Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Tin tức

lễ hội đền hùng

Đặc sắc lễ rước kiệu về Đền Hùng - Nét đẹp văn hóa Việt Nam
  Nghi lễ rước kiệu về Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương là nghi lễ truyền thống được bảo tồn hàng ngàn năm nay, thể hiện tính cộng đồng, nét văn hóa tiêu biểu, hướng về nguồn cội, góp phần tôn vinh Di sản Tín ngưỡng thờ cúng...
18/04/2024