Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
DÒNG SỰ KIỆNlàng đo đochè Huế
Huế

Văn hóa Huế

Nét đẹp làng hoa giấy Thanh Tiên xứ Huế với hơn hơn 300 năm lịch sử
Với lịch sử hơn 300 hình thành và phát triển, làng hoa giấy Thanh Tiên xứ Huế vẫn luôn hiện hữu và là một biểu tượng cho vẻ đẹp Huế với những ý nghĩa sâu xa cả về mặt tín ngưỡng lẫn văn hoá cho nếp sống của người Huế xưa...
04/11/2022