Tin tức

lễ hội Tây Nguyên

Độc đáo những lễ hội người Ba Na ở Kon Tum đậm bản sắc văn hoá bản địa 
Với một niềm tin mãnh liệt vào tín ngưỡng, phong tục truyền thống của đồng bào mình, những lễ hội người Ba Na ở Kon Tum vẫn gìn giữ nguyên vẹn những nét đẹp truyền thống của mội thời kỳ, cũng là niềm tự hào và cách để con cháu...
27/07/2023
Tết cơm mới ở buôn Kon Hring nét văn hoá đậm bản sắc của người Xê Đăng
Khi mùa màng đã thu hoạch xong cũng chính là thời điểm đón Tết cơm mới ở Kon Hring, một trong những nét đẹp văn hoá rất độc đáo của đồng bào Xê Đăng bản địa ở xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
22/01/2023