Chưa có tin nào
 
Vatican Museums là những bảo tàng công cộng của Thành phố Vatican. Họ trưng bày các tác phẩm từ bộ sưu tập khổng lồ của Nhà thờ Công giáo và giáo hoàng trong suốt nhiều thế kỷ, bao gồm một số tác phẩm điêu khắc La Mã nổi tiếng nhất và những kiệt tác quan trọng nhất của nghệ thuật Phục hưng trên thế giới. Các bảo tàng chứa khoảng 70.000 tác phẩm, trong đó 20.000 tác phẩm được trưng bày, và hiện đang tuyển dụng 640 người làm việc trong 40 bộ phận hành chính, học thuật và trùng tu khác nhau.