New Zealand

Ẩm thực New Zealand

Thưởng thức nền ẩm thực đa văn hóa với những món ăn ngon Queenstown
Từ ẩm thực cao cấp đến nhiên liệu thịnh soạn, món ăn ngon Queenstown mang trong mình những ảnh hưởng đa văn hóa với dịch vụ ẩm thực quốc tế!
14/08/2021