New Zealand

Văn hóa New Zealand

Bạn đã từng nghe nói về văn hóa thổ dân Maori ở New Zealand?
Văn hóa Maori ở New Zealand là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây, có ảnh hưởng đến mọi thứ, từ ẩm thực đến phong tục và ngôn ngữ.
22/09/2020