Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Brazil

Rio De Janeiro

Bảo tàng Museu do Amanha Brazil: công trình kiến trúc ấn tượng của Brazil
Là một biểu tượng mới của quá trình hiện đại hóa bến cảng của Rio de Janerio, bảo tàng Museu do Amanha Brazil ra đời như một trung tâm khoa học nhằm khám phá, tưởng tượng và hình thành những điều sẽ được diễn ra trong tương lai.
28/09/2022