Mexico

Lễ hội Mexico

Vui cùng lễ hội củ cải Oaxaca Mexico vào dịp Giáng sinh
Nếu mùa lễ Halloween của người Mỹ dùng bí ngô để trang trí thì tại Mexico người dân lại tổ chức lễ hội củ cải Oaxaca vào đúng dịp Giáng sinh để tạo lên không khí vui tươi, rộn ràng với những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp được làm từ củ...
25/11/2020