Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Điện Biên

Kinh nghiệm cẩm nang Điện Biên

Đi chợ phiên A Pa Chải, mua đủ mọi sản vật của bà con bản địa
Chợ phiên A Pa Chải không chỉ là nơi bán các mặt hàng đa dạng của vùng biên viễn Việt – Trung mà còn là nơi người ta gặp gỡ, họp mặt và giao lưu văn hóa, tạo nên dấu ấn du lịch độc đáo cho tỉnh Điện Biên.
31/03/2024