Hưng Yên

Lễ hội Hưng Yên

Những lễ hội ở Hưng Yên nổi tiếng nhất được nhiều người mong chờ
Vùng đất “tiểu kinh kỳ” xưa nay vẫn nổi tiếng với những lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục của địa phương vẫn còn được lưu giữ đến tận ngày nay.
14/04/2021