Phú Thọ

Văn hóa Phú Thọ

Tìm hiểu nét đặc sắc trong nghệ thuật hát xoan Phú Thọ
Hát xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể của quê hương Đất Tổ hay xuất hiện trong các nghi lễ đình làng, chùa miếu...Đây là một môn nghệ thuật đa yếu tố chuyên mục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng chung của cộng đồng.
20/05/2021