Điện Biên

Lễ hội Điện Biên

Vui quên lối về tại các lễ hội đặc sắc nhất Điện Biên
Các lễ hội đặc sắc nhất Điện Biên không chỉ mang đậm bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của 21 dân tộc anh em mà chúng còn thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, sự giản dị, chân chất của người dân vùng Tây Bắc.
29/11/2020