Vĩnh Phúc

Lễ hội Vĩnh Phúc

Lễ hội Tây Thiên Vĩnh Phúc - Về miền văn hóa tâm linh
Hàng năm, cứ vào dịp khai xuân du khách lại kéo về Vĩnh Phúc tham gia Lễ hội Tây Thiên, được trở về miền văn hóa tâm linh đất Phật, thưởng ngoạn cảnh đẹp và khơi dậy văn hóa truyền thống.
25/07/2019