Thanh Hóa

Lễ hội Thanh Hóa

Về Thanh Hóa vui chơi ở các lễ hội nổi tiếng nhất xứ Thanh
Trái ngược với những lễ hội mới hiện đại không nặng phần nghi lễ, Thanh Hóa - vùng đất có những di tích lừng danh và sở hữu nền văn hóa xứ Thanh giàu giá trị lịch sử và mang đặc trưng sắc thái tộc người lại nổi tiếng với các lễ...
06/06/2019