Gia Lai

Lễ hội Gia Lai

Muôn vẻ các lễ hội đặc sắc của các dân tộc thiểu số tại Gia Lai
Mang những đặc trưng của văn hóa buôn làng Tây Nguyên, Gia Lai có nhiều lễ hội đặc sắc tổ chức trong năm như lễ Đâm Trâu, lễ Bỏ Mả, lễ Cơm Mới...
11/09/2019