Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hưng Yên

Văn hóa Hưng Yên

Làng đồ chơi Trung thu và những làng nghề truyền thống ở Hưng Yên nổi tiếng
Những làng nghề truyền thống ở Hưng Yên như: làng hương xạ Cao Thôn, làng chạm bạc Huệ Lai, làng nghề long nhãn, làng nghề đồ chơi trung thu... là nơi gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của mảnh đất Phố Hiến, trở thành...
09/09/2022