Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Kon Tum

Lễ hội Kon Tum

Độc đáo lễ mở cửa kho lúa của người Rơ Măm Kon Tum
Là sinh hoạt cộng đồng quen thuộc với người dân địa phương, lễ mở cửa kho lúa của người Rơ Măm chứa đựng những giá trị văn hoá dân gian và tâm linh rất độc đáo.
20/02/2024