Ninh Thuận

Văn hóa Ninh Thuận

Phong tục cưới hỏi đặc sắc của người Chăm ở Ninh Thuận
Một trong những nét văn hóa độc đáo của người Chăm ở Ninh Thuận chính là phong tục cưới hỏi. Tuy chịu ảnh hưởng của tôn giáo Bà la môn, nhưng nghi lễ cưới hỏi của người Chăm ở Ninh Thuận lại mang nhiều nét văn hoá truyền thống hơn...
25/05/2019