Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Lào Cai

Văn hóa Lào Cai

Đi chợ phiên Cán Cấu lóa mắt trước mọi đặc sản Lào Cai
Chợ phiên Cán Cấu là một trong những khu chợ phiên nổi tiếng nhất tại Lào Cai, hoạt động sôi nổi mỗi thứ 7 hàng tuần và bán rất nhiều các mặt hàng khác nhau.
15/03/2023